REFERENCIE

Všetko čo robíme má jeden cieľ: spokojnosť zákazníka. Preto prikladáme veľký význam okrem uplatňovania kvalitných technologických postupov a noriem aj vzájomnej komunikácii. Chceme byť pre Vás partnerom ktorý vie efektívne skombinovať technické riešenia s Vašimi možnosťami a predstavami. Presvedčte sa o kvalite našej práce osobne alebo nahliadnite do našich referencií.
+ zlepšenie funkčnosti a potenciálu stavby
+ prinášame technické vedomosti a praktické skúsenosti
+ možnosť uplatniť si vlastnú predstavu o priestore
+ profesionálny prístup, ktorý šetrí čas
+ zníženie energetickej náročnosti, úspora financií
+ cenové zhodnotenie stavby
+ predĺženie životnosti a odstránenie porúch
+ zlepšenie estetického vzhľadu budovy